Offentlig miljö

Ett samarbete

Här jobbar vi tillsammans, oftast med beställare som kan vara stora byggföretag eller mindre aktörer och arkitekter för att kunna ge slutkunden det optimala resultat som eftersträvas. Slutkunden har alltid sista ordet och vi anpassar vår produktion för att nå målet. Oftast är produktionen inriktad mot restauranger, skolor, sjukhus eller annan offentlig verksamhet.

Få en offert från oss
info@lds.nu