Kvalitet & Miljö

Vi tar vårt ansvar

Våra policys bygger på våra värderingar, vår affärsidé, verksamhets och miljömål och är en del i vårt ledningssystem. Vi arbetar kontinuerligt med frågor inom dessa områden.  Med hjälp av våra policys styr vi mot att bli ett ännu bättre företag. 

Råvara och material

Vi arbetar med material från leverantörer som är certifierade för FSC® och PEFC™ i möjligaste mån. FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® är en förkortning av Forest Stewardship Council®. PEFC™ är ett globalt certifieringssystem som garanterar att våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk.

Här kan du ta del av våra riktlinjer och certifikat: