Kvalitet & Miljö

Vi tar vårt ansvar

Våra policys bygger på våra värderingar, vår affärsidé, verksamhets och miljömål och är en del i vårt ledningssystem. Vi arbetar kontinuerligt med frågor inom dessa områden.  Med hjälp av våra policys styr vi mot att bli ett ännu bättre företag. 

Råvara och material

Vi arbetar  uteslutande med material från leverantörer som är certifierade för FSC och PEFC. FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council®. PEFC är ett globalt certifieringssystem som garanterar att våra produkter kommer från ett hållbart skogsbruk.

Här kan du ta del av våra riktlinjer: